Pinkhof Medisch Engels

Pinkhof Medisch Engels – KwiC-Web taaltrainer en vakwoordenboek voor onderwijs en onderzoek is het resultaat van een nieuw en revolutionair woordenboekconcept dat gebruikers van medische vaktaal drie kenmerkende voordelen biedt:

– Bij het schrijven in medisch Engels zoekt u als Nederlandstalige gebruiker de Engelse vertaling(en) van een Nederlandse term op een inzichtelijke manier in dit woordenboek op.
– U kiest moeiteloos de geschiktste vertaling voor uw artikel, verslag of brief dankzij uitvoerige Engelstalige context en heldere begripsdefinities.
– Bovendien maakt u zich zo de Engelse medische vaktaal spelenderwijs eigen.

Dit woordenboek is gebaseerd op een revolutionair woordenboekconcept, ‘keywords in context’, en omvat ruim 100.000 Engelse vaktermen uit de geneeskunde en de biomedische wetenschappen. Het verklaart termen niet alleen in het Engels, maar plaatst medische sleutelbegrippen in hun Engelstalige taalkundige context door talloze omschrijvingen, voorbeeldzinnen, zegswijzen en gangbare woordverbindingen.

De innovatieve opzet maakt Pinkhof Medisch Engels breed toepasbaar voor studenten, artsen, onderzoekers, verpleegkundigen, assisterenden in de gezondheidszorg en niet-medische professionals die in aanraking met medische vaktaal komen, zoals journalisten en vertalers. Dit naslagwerk, ook verkrijgbaar als Windows-editie, vormt bovendien een onmisbare studiehulp tijdens coschappen of onderzoek in het buitenland.

  • Engelse vaktaal, aangevuld met patiëntentaal
  • snel zoeken in twee registers: Engels-Nederlands en Nederlands-Engels
  • veel actuele begrippen
  • Amerikaans Engels en Brits Engels
  • praktische zinswendingen voor op de werkvloer
  • uitspraakaanwijzingen

Wilt u een goed idee krijgen van de indeling en inhoud van Pinkhof Medisch Engels? Download dan hier een voorbeeld uit het binnenwerk [pdf, 1,1 MB].

Bestellen


Uw voordeel

  • Direct toepasbaar tijdens uw studie of in uw dagelijks werk
  • Met Engelse en Nederlandse medische uitspraken die veel gebruikt worden in de spreekkamer en op de werkvloer