Pinkhof Geneeskundig woordenboek Boek

Twaalfde, herziene en uitgebreide druk

Redactie: Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt

Download hier een inkijkexemplaar van de nieuwe, twaalfde druk van Pinkhof Geneeskundig woordenboek (19 blz., pdf van 4,5 MB, vereist Adobe™ Acrobat®).
Blauw omkaderd hierin zijn nieuwe woordenboekkenmerken als taaltips, verwarbare vaktermen en artikelen over medische taal.

Download hier een interview met de Pinkhof-redactie over de nieuwe druk (pdf van 400 kB).

Sinds 1923 is Pinkhof Geneeskundig woordenboek het naslagwerk waarmee generaties van studenten, artsen en overige professionals in Nederland en België hun weg in de medische terminologie weten te vinden. Deze herziene, uitgebreide druk onderscheidt zich sterk van zijn voorganger in inhoudelijk, taalkundig en typografisch opzicht. Na vijf jaren van voorbereiding positioneert de redactie ‘de Pinkhof’ wederom als een betrouwbare vraagbaak die houvast biedt bij het leren en correct toepassen van de complexe vaktaal van de geneeskunde.

 • ruim 6000 nieuwe trefwoorden, o.a. uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) en recente leerboeken, zoals ‘cardiogenetica’, ‘e-health’, ‘ETEC’, ‘gynaecocardiologie’, ‘nervus Oomenius’ en ‘sonomarker’
 • meer dan 300 profieltermen met gedetailleerde klinische informatie
 • 3500 taaltips over spelling, uitspraak, vertaling, verwarbaarheid door overeenkomst in klank of spelling, zoals abduceren/adduceren, urethrale reflux/ureterale reflux, AChE-remmer/ACE-remmer en aclasie/aplasie/aclusie/occlusie
 • met honderden termen uit Vlaanderen
 • tienduizenden bestaande trefwoorden voor het eerst met klemtoonaanduiding en uitspraakaanwijzing
 • tientallen trefwoordartikelen over spelling en grammatica van ‘medisch’ Latijn, Grieks en Engels
 • spelling in overeenstemming met:
  • de officiële Woordenlijst (‘Groene boekje’, 2005)
  • de Terminologia Anatomica (1998)
  • taalkundige normen van Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG)
  • de Nederlandstalige versie van de ICD-10 (versie 2012)
 • vernieuwde vormgeving en verbeterde indeling van de trefwoordartikelen

NIEUW: vaktaalspelling

 • specifiek voor de zorgsector in Nederland en België
 • sluit optimaal aan bij het woordbeeld in de internationale vakliteratuur
 • vormt een aanvulling op de officiële spellingregels
 • is niet verplicht gesteld, maar naar keuze te toe te passen
 • is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Taalunie en de vertaalcommissie van het WHO-FIC Collaborating Centre bij het RIVM, verantwoordelijk voor de Nederlandstalige versie (2012) van de ICD-10
 • de vaktaalspellingvariant wordt vermeld bij duizenden trefwoorden, bijvoorbeeld de nieuwe vorm ‘non-Hodgkin-lymfoom’ naast de bestaande vorm ‘non-hodgkinlymfoom’

Prijs: € 99,00

Bestel nu
Uw voordeel

 • Ruim 6000 nieuwe trefwoorden
 • 3500 Taaltips
 • Honderden profieltermen met gedetailleerde informatie
 • Met uitspraakhulp