FAQ — Pinkhof Medisch Engels – één gebruiker

Terug naar overzicht

Ik heb de cd-rom in het schijfstation geplaatst, maar er gebeurt niets.
Open de Verkenner, ga naar de inhoud van het schijfstation dat de cd-rom bevat en dubbelklik op setup.exe.

Ik heb geen internetverbinding. Kan ik het programma toch gebruiken?
U hebt eenmalig een internetverbinding nodig om het product te registreren en valideren. Zonder validatie kunt u het programma niet gebruiken.

Tijdens de installatie verschijnt de vraag of het hulpprogramma 'KWiC-Lookup' in het Windows-systeemvak mag worden geplaatst elke keer dat mijn pc wordt opgestart. Wat moet ik doen?
KWiC-Lookup is een permanent getoond zoekschermpje rechtsonder waarmee u snel een vertaling opzoekt zonder eerst het programma te hoeven starten. Als dit u handig lijkt, antwoordt u ja.

Ik heb een licentiecode. De installatieprocedure vraagt mij niet om invoer daarvan. Wat moet ik met de code doen?
Wanneer u Pinkhof Medisch Engels na installatie voor de eerste keer opstart, wordt alsnog om invoer van de code gevraagd.

Terug naar overzicht

Colofon

Pinkhof.nl is een website van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Bezoekadres: Walmolen 1, 3994 DL Houten

Postadres: Postbus 246, 3990 GA Houten

Tel.: 030-6383838

Fax: 030-6383839